• Slide 01

O nás

SWS spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Po etape výstavby širokorozchodnej koľaje a stáčacích technológií sa postupne rozbehli plánované aktivity - prekládka kvapalných produktov zo širokorozchodných cisterien do cisterien normálneho rozchodu.

Spoločnosť má v súčasnosti vybudovaný prečerpávací komplex pre stáčanie, skladovanie a expedíciu kvapalných látok, ktoré sú dovážané z Ukrajiny a Ruska, a následne expedované do krajín Európskej Únie. Tento komplex zároveň umožňuje prečerpávanie kvapalných látok z cisterien normálneho rozchodu do širokorozchodných cisterien a ich export na východné trhy.

SWS spol. s r.o. svoju činnosť orientuje do týchto oblastí: prekládka kvapalných plynov (LPG), prekládka svetlých ropných produktov, prekládka tmavých produktov, skladovanie produktov v colných skladoch a prekládka ostatných látok a chemikálií.

SWS spol. s r.o. okrem uvedených aktivít veľkú pozornosť venuje ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a požiarnej ochrane. Má vypracovaný program závažných priemyselných havárií.

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovedné osoby: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o prenos osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o prístup k spracúvaným osobným údajom
Žiadosť dotknutej osoby o obmedzení spracúvania osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o opravu osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (Všeobecné informácie)
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov VSTUPY
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom v objektoch SWS spol. s r.o.
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov KORPORÁTNA AGENDA
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov ŽIADATELIA O VÝKON PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov - uchádzači o zamestnanie
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov COVID-19 – vstupujúce osob

Zoznam sprostredkovateľov

LAMA SK a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 651 311
Ing. Miroslav Novotný – SAFETYNOV,  Košická 11, 066 01 Humenné, IČO: 40 572 820
Ing. Miroslav Novotný – BOZPON, Košická 11, 066 01 Humenné, IČO: 47 119 420
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53 528 654
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava, IČO: 36 485 161

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore