• Slide 01

Do tímu Prekládka a skladovanie spoločnosti hľadáme technicky mysliaceho kolegu so zodpovedným prístupom k práci, konštruktívnym prístupom k riešeniu úloh, ktorý dokáže pracovať samostatne, no zároveň je tímovým hráčom a je ochotný sa naďalej vzdelávať.

Podrobnejšie informácie

Spoločnosť SWS spol. s r. o. oznamuje všetkým zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom, že podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky č.200/2021 ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania zakazuje vstup zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom na pracoviská a do priestorov spoločnosti v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 4.

VYHLÁŠKOU č. 187  vydanou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Nariaďuje sa zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 5 tejto vyhlášky, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19

  • nie starším ako 14 dní v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMATU do II. stupňa varovania.

Zákaz podľa odseku 5 tejto vyhlášky sa ďalej nevzťahuje na:

Spoločnosť SWS spol. s r. o. oznamuje všetkým zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom, že podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky č.36/2021 ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa v období od 3. februára 2021 05:00 hod. do uplynutia 7. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom z územných obvodov okresov
Dunajská Streda, Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Šaľa, Komárno, Revúca, Galanta, Brezno, Levice, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Medzilaborce, Košice – okolie, Nové Zámky, Trebišov, Rožňava, Krupina, Malacky, Pezinok, Žiar nad Hronom, Poltár, Trnava, Bytča, Senec, Humenné, Košice, Snina, Detva, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Prievidza, Zvolen

na pracoviská a do priestorov spoločnosti, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2.

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore