• Slide 01

Spoločnosť SWS spol. s r. o. oznamuje všetkým zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom, že podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky č.14/2021 ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom na pracoviská a do priestorov spoločnosti, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2.

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore