• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03

Etikai és Üzleti Magatartási Kódex

Elkötelezettségünk

A MOL- csoport működésének egyik leglényegesebb összetevője az etikus magatartás iránti elkötelezettségünk. A minket körülvevő versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is alávetjük magunkat a morális felelősségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalatunk jó hírét ugyanis csak a tisztességre épülő feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával őrizhetjük meg. Ugyanakkor az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex megalkotása és alkalmazása nem külső kényszer, hanem a MOL-csoport belső igényének eredménye.

Büszkék vagyunk arra, hogy a MOL- csoport vállalataiban az etikus magatartás igen komoly múltra tekint vissza – mára kialakult kultúrája, rendszere van. Az első Etikai és Üzleti Magatartási Kódexet 1992-ben vezettük be, melyet azóta is folyamatosan frissítünk a külső és belső változások figyelembevételével. 2006-ban – az integrált üzleti működéssel összhangban – a MOL Nyrt. a TVK Nyrt. és a Slovnaft a.s. korábban egymástól függetlenül működő etikai bizottságait csoportszinten integráltuk, és létrehoztuk a MOL- csoport Etikai Tanácsot.

Felelősségünk nem ér véget a vállalat határainál: A MOL-csoport tudatosan vállalja a vállalati felelősséget minden belső és külső érintettje irányába, ugyanakkor tudatosan törekszünk arra is, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük:

  • A MOL- csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartás megvalósítása mellett és törekszünk arra, hogy az etikai értékek és elvárások a teljes ellátási láncunkba integráljuk.
  • A MOL- csoport tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat.
  • A tisztesség és az átláthatóság fontos értékek számunkra, és a korrupció elleni küzdelem vállalati stratégiánk egyik alapvető része.

Üzleti tevékenységünk etikai alapjainak megerősítése és megőrzése érdekében, valamint az etikai értékek védelme érdekében egy átfogó etikai menedzsment rendszert hoztunk létre. Erről az oldalról letölthető a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódex, a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódex és az Etikai Tanács Eljárási Rendje. Az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex megszegésének jelentésére lehetősége van a SpeakUp! rendszerünkben. Az etikai tudatosság növelése és a hasonló esetek megelőzése érdekében, 2011-től kezdve nemcsak az etikai bejelentések számát hozzuk nyilvánosságra, hanem a felderített etikai vétségek részletes, anonim leírását is.

Etikai és Üzleti Magatartási Kódex

Az első csoportszintű, minden leányvállalatra és tagvállalatra vonatkozó Etikai és Üzleti Magatartási Kódexünket 2007-ben adtuk ki. A 2010-ben módosított, jelenleg érvényben lévő kiadvány készítése során figyelembe vettük a nemzetközi sztenderdeket és a legjobb gyakorlatokat, valamint a saját gyakorlati tapasztalatainkat, az érintettek elvárásainak való még jobb megfelelés, és a gyakorlati megvalósulás erősítése érdekében.

Az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a MOL- csoport mind a csoporton belüli, mind a csoporton kívüli működése során kiemelten fontosnak tekint. A MOL- csoport érintettjeitől elvárja az etikai normák betartását, illetve követését, továbbá támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint az etikai ügyek bejelentésének folyamatában. A Kódex összefoglalóan tartalmazza egyrészt a betartandó etikai normákat, másrészt felhívja a figyelmet az etikai kockázatokra is, támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek bejelentésének folyamatát. A Kódexben foglaltak betartása minden MOL- csoport tagvállalatnál – mely jelenti a MOL Nyrt-t mint anyavállalatot és minden olyan gazdasági társaságot, melyet a MOL Nyrt. irányít – kötelező mind a vezető tisztségviselők, mind a munkavállalók részéről. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Csoport töltőállomásain dolgozó munkatársak is megismerjék és alkalmazzák az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben foglaltakat.

A MOL- csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexe a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexének kivonata, azokat az etikai normákat tartalmazza, amelyeket üzleti kapcsolatainkban különösen fontosnak tartunk, és amelyek betartását üzleti partnereinktől is elvárjuk.

Az Etikai Tanács Eljárási Rendjének elsődleges célja az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben előírt magatartásokat biztosító folyamatokban részt vevő szervezeti egységek és személyek feladat- és hatáskörének meghatározása, valamint a vizsgálati eljárásokra, illetve az Etikai Tanács (etikai megbízottak) működésére vonatkozó szabályok definiálása.

Letölthető anyagok:

MOL-csoport Etikai Kódex
A MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexe
Etika Tanács eljárási rendje

Hasznos linkek:

Ethical Behaviour
Speak-Up!

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore