• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03

Skupina MOL vstupuje do odvetvia solárnej energie

01.03.2018
  • MOL vybuduje fotovoltaické elektrárne na momentálne nevyužívaných plochách v troch zo svojich hlavných priemyselných areálov v Maďarsku
  • v súlade so Stratégiou 2030 sa Skupina MOL zaviazala investovať do technológií alternatívnych energií
  • očakáva sa, že solárne elektrárne v porovnaní s využitím bežnej energie znížia emisie CO2 o 9 000 ton

Budapešť, 1. marca 2018 – Skupina MOL dnes zverejnila zámer vybudovať v troch vlastných priemyselných areáloch v Maďarsku solárne elektrárne. Projekt podporuje strategický cieľ Skupiny MOL posilniť svoje priemyselné kapacity, a súčasne prispeje k napĺňaniu širších cieľov spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Skupina MOL má dlhodobé skúsenosti s výrobou bežnej energie, avšak v rámci Stratégie 2030 je jej cieľom pripraviť sa na éru po vyčerpaní tradičných zdrojov a preskúmať príležitosti v oblasti technológií alternatívnych zdrojov energie. Kapacita prevádzky fotovoltaických elektrární je naplánovaná na 18,38 MWp, čo zodpovedá spotrebe viac ako 9 000 domácností. Okrem pokrytia časti energetických potrieb vlastných prevádzok, ponúka tento projekt spoločnosti MOL vynikajúcu príležitosť nazbierať odborné skúsenosti v oblasti solárnych technológií a využiť možnosti tohto sľubného trhu.

Zelená elektrina zo solárnych parkov by mala znížiť produkciu emisií CO2 o 9 000 ton ročne. Prispeje tak k naplneniu cieľov, ktoré si Skupina MOL stanovila v oblasti udržateľnosti, zníži objem priamych aj nepriamych emisií skleníkových plynov, a naopak, zvýši výnosy z alternatívnych zdrojov energie v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja 2020. Táto expanzia prispeje k už aj tak vynikajúcej výkonnosti Skupiny MOL v oblasti udržateľnosti, ktorá je opakovane vysoko hodnotená poprednými inštitúciami pre výskum a rating ESG (environmental, social and governance), vrátane Dow Jones Sustainability Indices, MSCI, Sustainalytics a Bloomberg.

"Projekt je skutočným odrazom našich ambícií stať sa popredným inovátorom v regióne, ako uvádzame v Stratégii 2030. V spoločnosti MOL si uvedomujeme, že solárna energia bude hrať v energetických systémoch budúcnosti dôležitú úlohu, a preto sme vstupom do tohto dynamicky rastúceho odvetvia začali budovať vlastné priemyselné kapacity. Fotovoltaické elektrárne sú pre nás tiež vynikajúcim spôsobom, ako využiť potenciál plôch v našich areáloch, ktoré v súčasnosti ležia ladom a podporiť náš záväzok znižovať ekologickú stopu prostredníctvom zníženia emisií uhlíka generovaných našou výrobou," uviedol riaditeľ spoločnosti MOL Sándor Fasimon.

Solárne panely by mali byť nainštalované do konca roka 2018. Solárne parky budú sústredené v areáloch troch kľúčových závodov Skupiny MOL – petrochemickom závode v meste Tiszaújváros, rafinérii Duna v meste Százhalombatta a závode Füzesgyarmat. Všetky budú pripojené do lokálnej distribučnej siete spoločnosti MOL.

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore